Nie porzucamy magii starych żarówek.

W dobrym świetle nawet arytmetyka może być zabawą.